توضیح رییس کل بانک مرکزی درباره لغو تحریم مبادلات دلاری