تاکید سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای دقیق طرح بیمه خبرنگاران