دولت تلاش دارد طرح راه آهن تهران ـ همدان تکمیل و اجرایی شود