سامپائولی: بازی حساس و تعیین‌کننده‌ای برای هر دو تیم است