المسیره: جنگنده های سعودی هفت بار فرودگاه الحدیده یمن را بمباران کردند