سقوط شاخص سهام بورس لندن همزمان با کاهش بهای نفت خام دریای برنت