تخلیه دو فرودگاه و دو مرکز خرید در دانمارک به دلیل تهدید بمب‌گذاری