آخرین دیدار رسمی نخست وزیر ایتالیا با اوباما در کاخ سفید