کاخ سفید: بازپس‌گیری موصل یک دستاورد استراتژیک خواهد بود