69 درصد از لاتین تبارهای آمریکایی به کلینتون رای خواهند داد