تقاضای تل‌آویو از مسکو برای پرهیز از شلیک اشتباهی به جنگنده‌های این رژیم