معاون ترامپ:انتخابات آمریکا تقلبی است اما نتایج آن را می پذیریم