عقب نشینی داعش از کرانه چپ موصل/ آزادسازی ۳ منطقه و ۱۵ روستا