سخنگوی وزارت خارجه: در مبارزه با تروریسم با هیچکس تعارف نداریم