موگرینی، آتش‌بس پیشنهادی روسیه در حلب را «اقدامی مثبت» خواند