رییس دانشگاه تهران: زمان حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران مشخص نیست