سامسونگ تولید انبوه سیستم روی چیپ 10 نانومتری را آغاز کرد