ایران تا پاکسازی کامل عراق از گروه‌های تروریستی در کنارش خواهد بود