کویت از گفتگوهای مشترک شورای همکاری خلیج فارس با ایران حمایت می‌کند