رئیس جمهور فیلیپین برای رزمایش های نظامی با چین و روسیه اعلام آمادگی کرد