در مبارزه با تروریسم با هیچکس تعارف نداریم/ تا پاکسازی کامل عراق در کنار ملت و دولت این کشور می‌مانیم