انتقال پیمان جان به بیمارستان برای مشخص‌شدن میزان مصدومیتش