شرط انوشیروانی برای حضور دهقان در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان