از انفجار مدرسه تا پینگ‌پنگ کلامی وزرای بهداشت خاتمی و روحانی