راه اندازی لیزینگ دریایی برای توسعه صنایع دریایی/۶۰ درصد مطالبات بانک‌ها مشکوک الوصول است