پنج‌شنبه ۱۰ اکتبر آتش‌بس انسانی در حلب برقرار می‌شود