موگرینی خواهان توقف بمباران حلب شد/ آغاز مذاکرات با ایران، عربستان و ترکیه درباره سوریه از فردا