استقبال پرشور ساکنان شهرک های و الهامه قدسیا از مسئولان سوری