هلاکت 22 تروریست در عملیات نیروهای مصری در شمال سینا