اردن: امیدواریم عملیات موصل در کوتاه ترین زمان و با پیروزی نیروهای عراقی پایان یابد