ارتش روسیه: آتش‌بس انسانی در حلب پنج‌شنبه برقرار خواهد شد