آغاز عملیات آزاد سازی موصل، سرخط رسانه های آمریکا/26 مهر ماه