سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری همراه اول در شبکه های نسل جدید موبایل