مطهری: سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع تشخیص کیفیت کالا در کشور است