تقاضای تل‌آویو از روسیه برای پرهیز از شلیک به جنگنده‌های این رژیم بر فراز سوریه