نیروهای عراقی به محور جنوب شرق موصل رسیدند/ آزادی 200 کیلومتر مربع اراضی نینوا