آزادی چهار روستای دیگر در اطراف موصل/ اتحاد رهبران عراقی درباره عملیات آزادی موصل