نشست مشترک کارگروهFATF مجلس با شورای عالی امنیت ملی هفته آینده برگزار می شود