نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با حضور ایران در آنکارا برگزار شد