مقامات تونسی از خنثی کردن حمله تروریستی علیه یک مقام بلندپایه این کشور خبر دادند