Przed zamknięciem. Auto Partner [APN] i Boryszew [BRS]