بررسی توسعه استان خوزستان با حضور قائم‌مقام وزیر کشور/ کمیته امنیت آب تشکیل شد