فرمانده نیروهای ویژه امنیت ملی در شمال شرق افغانستان کشته شد