آغاز فعالیت «انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان» و «شورای خلیفه‌گری علمای کاتولیک»