وزارت خارجه سوریه: قویا در کنار دولت و ارتش عراق و بسیج مردمی ایستاده‌ایم