قربانیان حمله به ماوی‌مرمره از احتمال توقف دادگاه محاکمه رژیم صهیونیستی نگرانند