بارزانی: داعش درنتیجه هماهنگی با ارتش عراق در حال شکست است