ایران از ایجاد دفاتر نمایندگی ایران و لوگزامبورگ استقبال می کند