سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در شبکه های نسل جدید موبایل