قرائت گزارش نهایی کمیته هسته‌ای از روند اجرای برجام چهارشنبه در کمیسیون امنیت مجلس